مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:05
نام استاندارد
ایزو45001
سال انتشار
2018
چارچوب استاندارد

همه روزه تعداد زیادی از کارکنان بر اثر حوادث ناشی از کار، کشته، زخمی یا غیر فعال میشوند که در نتیجه ی ان، اثرات منفی و گاهی غیر قابل جبرانی از خود به جا میگذارند. چنین حوادثی به اقتصاد کشور و سازمان ها لطمه وارد میکند.به طور مثال میتوان به خرابی دستگاه ها، هزینه بیمارستان، جبران خسارت و... اشاره کرد. یک سازمان مسئول است اطمینان حاصل نماید که بهداشت حرفه ای و ایمنی کارکنان و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، به خصوص زمانی که در استخدام شرکت باشند، به درستی انجام می پذیرد. این مسئولیت شامل ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آنها میباشد. 

موسسه بین المللی ISO، استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی، تحت عنوان 45001 ISO را تهیه نموده است که در آن قصد دارد سازمان ها را قادر سازد، ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را مدیریت نموده و عملکرد سلامت و ایمنی را بهبود ببخشد. استاندارد فوق با عنوان ایمنی و بهداشت شغلی، به همه سازمان‌ها کمک می‌کند تا ایمنی و بهداشت کارکنانشان را با کاهش ریسک و ایجاد شرایط کاری بهتر، ارتقا و بهبود بخشند. این استاندارد با شناسایی مخاطرات در هر کار، سازمان را به قبول صحت برنامه ریزی برای حذف یا کاهش خطرات در سطح مناسبی اماده می کند.

 این استاندارد می تواند توسط شرکت هایی که در مناطق چند ریسک و همچنین شرکت هایی که در معرض خطر پایین ترهستند، اجرا شود. زیرا این امر باعث حفاظت از مهمترین دارایی خود که کارمندان هستند می شود و همچنین به دستیابی بهتر در کسب و کار کمک می کند.

مزایای استاندارد

افزایش انعطاف پذیری سازمانی از طریق پیشگیری از حوادث

ایجاد یک محیط کار بهتر برای کارکنان و به حداقل رساندن حوادث کاری

محافظت از نام تجاری و شهرت شرکت

استاندارهای مشابه
ایزو 9001
تصویر
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی