مدیریت دانش

Submitted by admin on د., 12/14/2020 - 10:54
نام استاندارد
ISO 30401
سال انتشار
2018
چارچوب استاندارد

بسیاری از سازمانها دریافتند که دانش سازمان، دارایی است که نیازمند مدیریت مشابه دیگر داراییها میباشد و با باید حفظ ویژگی ناملموس دانش در مغز، نگهداری و به اشتراک گذاشته می شود،  به نحوی که نیروها در همه مکانها و در تمام سنین بتوانند تصمیمات مؤثرو اقدامات هماهنگ بر پایه تجربه گذشته و درکهای جدید به سمت آینده  را بگیرند. 

در سال 2018 موضوع مدیریت دانش در قالب یک استاندارد بین المللی توسط سازمان بین المللی استاندارد به طور مستقل منتشر شد. این استاندارد الزامات و دستور العمل هایی را برای ایجاد، اجرا، حفظ، بررسی و بهبود یک سیستم مدیریت موثر برای مدیریت دانش در سازمان ها فراهم می کند. تمام الزامات این استاندارد برای هر سازمان، صرف نظر از نوع یا اندازه آن یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، قابل اجرا است. این مدیریت مجموعه‌ای از فرآیندها و ابزارها به منظور ایجاد ارتباط میان کارکنان و ایجاد انگیزه لازم برای به اشتراک ‌گذاری تجربیات و یادگیری از یکدیگر است.

استاندارد 30401 ابزاری مهم برای بهبود کسب و کار، راهنمای آغاز مدیریت دانش و ممیزی داخلی و بیرونی برای کنترل  اقدامات یک سازمان در این زمینه است. همچنین این استاندارد الزامات نظام مدیریت دانش را تعیین کرده و رهنمودهایی را برای ایجاد، حفظ، تجدید نظر و بهبود یک سیستم مدیریت دانش موثر در سازمان ها ارائه می دهد.

هدف این استاندارد که به طور اختصاصی برای مدیریت دانش ایجاد شده، پشتیبانی از سازمان‌ها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که زمینه مورد نیاز برای خلق ارزش‌افزوده از طریق دانش را به شکلی موثر فراهم کند و این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا برنامه مدیریت دانش خود را بر اساس معیارهای پذیرفته شده در سطح بین المللی بررسی و یا توسعه دهند.

تا پیش از این استاندارد، مدیریت دانش دارای هیچ تعریف واحد پذیرفته شده‌ای نبوده و هیچ استاندارد جهانی در خصوص مدیریت دانش پیش از این استاندارد در جهان وجود نداشته است. اما حال مدیریت دانش مفهومی نوین است که همواره در حال تغییر بوده درحالیکه صاحبنظران این حوزه هنوز تعریف دقیقی از آن ارائه نکرده اند

 

مزایای استاندارد

به عنوان یک راهنما برای سازمان‏ هایی که قصد دارند در بهینه‌سازی دانش سازمانی شایسته‌ تر شوند.

مدیریت دانش شامل تعاملات بین افراد برای ایجاد درک مشترک است

روی پرورش و استفاده از دانش بر روی محیط کار تمرکز می کند

استاندارهای مشابه
ایزو 9001
تصویر
مدیریت دانش