سیستم مدیریت محیط زیست

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:04
نام استاندارد
ایزو 14001
سال انتشار
2015
چارچوب استاندارد

در نتیجه صنعتی شدن دنیا، مشکلات زیست محیطی و آلودگی که بزرگترین مشکل این روزها میباشد، قابل توجه تر شده است. در ابتدا، این مشکلات که تنها به عنوان آلودگی شناخته شده و دارای ویژگی های محلی بدون دستیابی به ابعاد بین المللی بودند، روز به روز افزایش یافت و به مشکل جهانی تبدیل شد. در این مرحله، استانداردهای زیست محیطی و مقررات قانونی ملی و بین المللی در مورد محیط زیست به منظور کاهش آسیب های ناشی از بشریت به محیط زیست اعمال شده است. برای حل این مشکل هر سازمان به سهم خود، با رعایت استاندارد های ذکر شده میتواند کمک کند.

هدف از استاندارد ایزو 14001، ارائه یک چهارچوب به سازمان، برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی-اقتصادی است. این مجموعه به منظور پوشش همه مسائل محیط زیست مرتبط با سازمان ها طراحی شده است وهمچنین به دنبال ایجاد الزاماتی برای سازمان هایی میباشد که دوستدار محیط زیست بوده و کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط زیست اطرافشان وارد می کنند.

اخذ ایزو ذکر شده به این معنی است، سازمان مربوطه  توافق بین المللی را پذیرفته است که با ان کل سیستم زیست محیطی را می توان مدیریت کرد وهمچنین می توان عملکرد ان را با استفاده ی صحیح از منابع و کاهش تولید مواد زائد بهبود بخشید. این استاندارد را می توان برای هر سازمانی که می خواهد از منابع به طور مؤثر بهره ببرد، استفاده کرد.

مزایای استاندارد

كاهش هزينه مديريت ضايعات

صرفه‌جويي در مصرف انرژي و مواد

اطمینان از اعتماد و وفاداری مشتریان از نظر تاثیرات زیست محیطی

بهبود کیفیت محل کار، روحیه کارکنان و تعهد به ارزش های سازمانی

استاندارهای مشابه
HSE
تصویر
سیستم مدیریت محیط زیست